Oprávnění přístupu pro speciální karty

Aplikace Oprávnění přístupu pro speciální karty slouží pro udělování oprávnění přístupu speciálním kartám. Aplikace je přístupná uživatelům s právem karty-spec nebo ps-sprava.

Nové oprávnění pro přístup se založí pomocí formuláře v úvodu stránky, ve kterém se zvolí přístupový bod, pro který se oprávnění uděluje a zvolí se speciální karta, které se oprávnění k bodu přiděluje. Nastavením data Dokdy je možné platnost oprávnění přístupu časově omezit. Vyplněný formulář se uloží stisknutím tlačítka . Pokud má být kartě přiděleno oprávnění k více bodům, pak se uvedený postup opakuje.

Všechny speciální karty s přiděleným oprávněním přístupu jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Seznam je možné omezit podle přístupového bodu (pak je zobrazen seznam karet s přiděleným oprávněním ke zvolenému bodu) nebo podle speciální karty (pak je zobrazen seznam přístupových bodů, ke kterým je kartě přiděleno oprávnění). Oprávnění pro přístupové body je možné zrušit jejich označením a stisknutím tlačítka .