Omezení místnosti

rezervace místností!omezení místnosti

Aplikace Omezení místnosti umožňuje správci místnosti definovat skupiny uživatelů, kteří mají možnost si danou místnost rezervovat. Uživatelé, kteří nevyhoví žádné z definovaných skupin pak rezervace této místnosti provádět nemohou.

Novou skupinu uživatel je možné přidat pomocí formuláře v úvodu stránky. Zde se nejprve zvolí místnost, pro kterou se má skupina uživatelů definovat. Následně se z nabídky vybere parametrický kvalifikátor a jeho parametr, který určí skupinu osob, které má být umožněno rezervace provádět. Vše se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných omezení k místnostem je zobrazen v přehledové tabulce. Jednotlivé skupiny uživatelů je možné odstranit označením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .

Osoby s právem rezervace-mistn-a mohou provádět rezervace všech místností, které mají rezervaci povolenu, bez ohledu na omezení rezervací.