Rozdělení místností mezi pracoviště

Rozvrhy!rozdělení místností

Aplikace Rozdělení místností mezi pracoviště umožňuje definovat intervaly využívání výukových místností a jejich rozdělení mezi jednotlivá pracoviště vysoké školy. Aplikace je dostupná uživatelům s právem mistnost-r. Aplikace je určena rozvrhářům, kteří pro tvorbu rozvrhů využívají aplikaci Roger.

Po vstupu do aplikace se nejprve pomocí připraveného formuláře zvolí období, areál, budova a místnost, pro kterou mají být intervaly rozdělení vkládány. Výběr se potvrdí tlačítkem . Pro vybranou místnost je následně zobrazen přehled evidovaných rozdělení zvoleného období. Nové rozdělení je možné přidat prostřednictvím formuláře umístěného nad tabulkou. Z nabídky Pracoviště se zvolí pracoviště, pro které má být rozdělení vloženo, následně se určí den a časový interval přidělení. Formulář se odešle stisknutím tlačítka . Přehled všech rozdělení je zobrazen v tabulce, rozdělení evidovaná pro jednotlivá pracoviště jsou barevně rozlišena. Označená rozdělení je možné smazat stisknutím tlačítka .