Individuální kvóty

kvóty!poštovní schránky

Aplikace Individuální kvóty umožňuje individuální nastavení a správu kvót pro příjem poštovních zpráv. Po vyčerpání kvóty není uživatelům umožněn příjem další pošty, výjimku tvoří příjem zpráv generovaných systémem, jejichž doručení je vždy zaručeno. Aplikace je dostupná uživatelům s právem provoz-a, případně provoz-o nebo provoz-z.

Stav využití přidělené kvóty vidí uživatel ve své poštovní schránce v AIS.

Kvótu pro nového uživatele lze nastavit pomocí formuláře v úvodu stránky. Zde je třeba vyhledat požadovanou osobu a následně zadat velikost kvóty v megabytech a potvrdit stisknutím tlačítka .

Seznam uživatelů s ručně nastavenou kvótou je zobrazen v přehledové tabulce. U každého uživatele je uvedena velikost nastavené kvóty. Kvótu je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Změnit kvótu. Individuální kvóty je možné uživatelům zrušit označením příslušných záznamů a stisknutím tlačítka .