Systémoví integrátoři

SIF!seznam

V aplikaci Systémoví integrátoři lze dohledat jmenný seznam, e-mailové a telefonní kontakty na systémové integrátory. Na tyto osoby se mohou obracet pracovníci a studenti příslušných pracovišť se svými problémy s Akademickým informačním systémem. Společná kontaktní e-mailová adresa na všechny integrátory je ais@is.savs.cz.

Pro správu seznamu systémových integrátorů je určena aplikace Správa provozního týmu AIS.