Nespárované platby na bankovních účtech

Aplikace Nespárované platby na bankovních účtech zobrazuje seznam všech nespárovaných plateb evidovaných na centrálním bankovním účtu univerzity a umožňuje tyto platby přiřazovat/párovat na příslušné agendy informačního systému (přijímací řízení, financování studia, atd.). Aplikace je dostupná pouze uživatelům s právem cbu-p.

Prostřednictvím filtru umístěného nad seznamem plateb je možné seznam omezit na konkrétní měsíc (případně rok), skryté a neskryté platby, lokální pohyby, nespárované platby a platby přiřazené v jednotlivých agendách.

U každé platby seznamu jsou uvedeny základní identifikační údaje platby (číslo účtu, VS), částka, název partnera a datum transakce. Pokud je již platba přiřazena do konkrétní agendy financování, je tato skutečnost uvedena ve sloupci Spárovaná agenda. Kliknutím na ikonu , resp.  je možné určit, které platby se mají skrýt nebo naopak zobrazit. Skryté platby je možné nezobrazovat nastavením filtru nad seznamem plateb.

Platby, které nebylo možné automaticky přiřadit do správné cílové agendy financování, je nutné zpracovat ručně po kliknutí na ikonu  ve sloupci Párovat. V horní části aplikace jsou zobrazeny údaje o platbě, pod nimi pak formulář pro ruční přiřazení platby do konkrétní agendy financování. Přiřazení se provede výběrem cílové agendy a stisknutím tlačítka .

Po přiřazení platby do cílové agendy je automaticky spuštěno párování plateb podle podmínek lokální agendy. Doporučeným postupem je zkontrolovat přiřazení platby v lokální agendě a případná korekce párování ručně.

Ikona  ve sloupci Odpárovat umožňuje ruční zrušení párování platby z agendy, do které byla platba přiřazena s následným přesunem do nespárovaných plateb na CBÚ. Platbu je pak možné ponechat mezi nespárovanými nebo přiřadit do jiné agendy financování.

Ikona je zobrazována pouze u plateb, které nejsou v rámci lokální agendy přiřazeny žádnému studentovi.

Situace, které mohou při párování plateb nastat

Tato část textu je věnována základním problémům, které mohou při párování plateb na centrálním bankovním účtu nastat a popisu jejich řešení.

  • Platba byla automaticky přiřazena do cílové agendy a spárována správnému studentovi – správný stav, není potřeba ručních oprav.

  • Platbu se nepodařilo automaticky přiřadit do cílové agendy financování – platba zůstává v seznamu nespárovaných plateb na CBÚ. Platbu je nutné prostřednictvím ikony ve sloupci Párovat přiřadit do cílové agendy.

  • Platba byla z CBÚ přiřazena do správné cílové agendy, nebyla však přiřazena studentovi – v cílové agendě je nutné platbu studentovi přiřadit ručně.

  • Platba byla z CBÚ přiřazena do správné cílové agendy, v rámci agendy však byla přiřazena jinému studentovi – v cílové agendě je zapotřebí platbu přepárovat na správného studenta.

  • Platba byla z CBÚ přiřazena do špatné cílové agendy – pokud byla platba chybně přiřazena do cílové agendy financování a doposud nebyla v rámci cílové agendy přiřazena konkrétnímu studentovi, je možné ji prostřednictvím ikony ve sloupci Odpárovat z chybné agendy a následně přiřadit do agendy správné.

  • Platba byla z CBÚ přiřazena do špatné cílové agendy a cílová agenda ji přiřadila některému ze studentů – nejprve je zapotřebí v lokální agendě dohledat studenta, kterému byla platba přiřazena a tuto platbu studentovi odpárovat. Následně prostřednictvím CBÚ tuto platbu odpárovat od chybné agendy a přiřadit do správné cílové agendy. Po přiřazení je automaticky spuštěno párování plateb podle podmínek lokální agendy. Doporučeným postupem je zkontrolovat přiřazení platby v lokální agendě a případná korekce párování ručně.