Požadavky pracovníků

Aplikace Požadavky pracovníků zobrazuje omezení pro tvorbu rozvrhů, které vložili učitelé zaměstnaní na pracovišti včetně studentů doktorského studia přes aplikaci Rozvrhové omezení učitele.

Období pro schvalování požadavkových listů je vymezeno milníkem harmonogramu Manipulace s požadavky učitelů.

Seznam podaných požadavků na pracovišti je zobrazen v přehledové tabulce. U každého požadavku je uvedeno jméno uživatele a stav schválení jednotlivých částí požadavkového listu: – přeneseno, – nově vytvořeno, – odesláno ke schválení, – zamítnuto, – schváleno.

Přes ikonu ve sloupci Požadavky lze vstoupit do požadavkového listu pracovníka a navrhovaná omezení zde schválit nebo zamítnout. Tlačítky u jednotlivých částí požadavkového listu lze schválit nebo zamítnout příslušnou část, tlačítkem na konci stránky lze schválit nebo zamítnout celý požadavkový list.

Má-li vyučující pracovní poměr nebo externí zařazení typu učitel na více pracovištích, pak musí být jeho požadavky schváleny na všech pracovištích.