Statistiky žádostí

Aplikace Statistiky žádostí zobrazuje statistiky rozhodnutí vedoucího k jednotlivým typům žádostí, které do  AIS vkládají zaměstnanci pracoviště. Aplikace umožňuje provést rychlou kontrolu zpracovaných žádostí. U každé statistiky je odkaz na aplikaci, kde se příslušná žádost schvaluje. Zde je možné získat podrobnější informace a u nevyřízených žádostí udělit rozhodnutí.

Požadavky na předmět a na učebnu pro předmět

rozvrhy!statistika žádostí

Jedná se o požadavky vztahující se k tvorbě rozvrhů. Garanti předmětů navrhují způsob výuky předmětu a konkrétní učebnu, zejména u specializovaných předmětů, které je nutno vyučovat v laboratořích. Schválené požadavky jsou poskytovány členům rozvrhové komise.

Požadavky učitelů na výuku

Jedná se o požadavky vztahující se k tvorbě rozvrhů. Vyučující vyjadřují své požadavky k výuce – termín výuky, pravidelné návštěvy různých zasedání, obtížná dojezdnost do místa výuky apod. Schválené požadavky jsou poskytovány členům rozvrhové komise.

Oponenti závěrečné práce

Požadavky vycházejí z aplikace pro evidenci závěrečných prací, kde vedoucí závěrečné práce navrhuje oponenty práce. Schválený oponent může vložit posudek ke konkrétní závěrečné práci studenta.

Témata závěrečné práce

Jedná se o požadavky, které se vztahují k tématům závěrečných prací. Témata navrhují učitelé pracoviště nebo studenti, jejichž vedoucím práce se má stát některý zaměstnanec pracoviště. Na schválené téma se mohou přihlašovat studenti, resp. jim může být na jeho základě založeno zadání závěrečné práce.