Požadavky pracoviště

V aplikaci Požadavky pracoviště se evidují rozvrhové požadavky pracoviště, jako jsou například pravidelné porady a jiná setkání. Tyto termíny se automaticky zobrazují vyučujícím pracoviště jako implicitní omezení v aplikaci Rozvrhové omezení učitele a zohledňují se při tvorbě rozvrhů.

Požadavky je možné vkládat a upravovat pouze v období vymezeném milníkem Manipulace s požadavky učitelů. Rozsah období je zobrazen v aplikaci.

Seznam všech omezení pracoviště je zobrazen v přehledové tabulce. Jednotlivá omezení je zde možné editovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit, nebo smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Nové omezení je možné přidat prostřednictvím formuláře pod seznamem. Do pole Popis se vyplní popis akce (např. pravidelná porada), zvolí se den v týdnu a uvede se termín konání v celých hodinách. Vyplněný formulář se potvrdí stisknutím tlačítka .