Síťové služby

síťové!služby

Aplikace Síťové služby je číselníkem síťových služeb, které je možné využívat v rámci sítě ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s.. Aplikace je přístupná pro prohlížení a editaci uživatelům s přiděleným oprávněním sit-a, pouze k prohlížení slouží práva sit-b nebo sit-c.

Aplikace má pouze evidenční charakter, evidované služby nemají dopad na automatickou konfiguraci sítě. Číselník síťových služeb je používán v aplikaci Síťové aplikace a dále je využíván v aplikaci Evidence zařízení, kde lze síťové služby přiřazovat k jednotlivým zařízením.

Novou síťovou službu lze přidat přes připravený formulář. Pro každou službu je třeba zaevidovat její zkratku a název, port, na kterém služba běží, a protokol, který využívá. Například služba HTTP využívá protokol TCP/IP a běží na portu 80. Typy protokolů, které se volí ve formuláři, jsou evidovány v aplikaci Síťové protokoly. Seznam evidovaných síťových služeb je zobrazen v přehledové tabulce. Odebrat lze pouze služby, které nejsou přiřazeny k žádné aplikaci nebo síťovému zařízení.