Verze software pro zařízení

zařízení v síti!verze software

Aplikace Verze software pro zařízení slouží ke správě verzí softwaru evidovaného v aplikaci Typy licencí software pro zařízení. Aplikace je pro prohlížení a editaci dostupná uživatelům s přiděleným oprávněním sit-a, pouze k prohlížení slouží práva sit-b nebo sit-c.

Číselník verzí SW je využíván při správě zařízení v aplikaci Portál OSVT, kde je možné jakékoliv licence SW a jejich verze zaevidovat jako příslušenství vybraného zařízení.

Při vkládání nové verze software se z nabídky Software zvolí příslušný produkt a do pole Verze se vloží příslušné označení verze vybraného produktu. Například při potřebě zaevidovat Microsoft Windows 7 Ultimate se v poli Software zvolí Microsoft Windows (za předpokladu, že je tento typ zaevidován v aplikaci Typy licencí a software pro zařízení) a do pole verze se zadá označení verze, tedy 7 Ultimate. Vše se potvrdí stisknutím tlačítka . Evidovanou verzi je možné ze seznamu odebrat zatržením příslušného políčka a stisknutím tlačítka . Odebrat lze pouze verze, které nejsou přiřazeny k žádnému zařízení.