Typy zařízení v síti

Aplikace Typy zařízení v síti je k prohlížení a editaci dostupná uživatelům s přiděleným oprávněním sit-a, pouze k prohlížení slouží práva sit-b nebo sit-c.

Jsou v ní evidovány typy zařízení, které je možné připojovat do počítačové sítě ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s.. Evidence je využívána v aplikaci Evidence zařízení, kde jsou typy zařízení nabízeny podle jejich názvu.

Nový typ zařízení se přidá přes formulář na obrázku:

 • Název typu zařízení – název typu zařízení zobrazovaný v aplikacích managementu sítě.

 • Implicitní port – je názvem prvního portu na zařízení, který se zakládá automaticky při založení nového zařízení (typicky eth0, port0, Gi1/1, virtual apod.). Jedná se o automatickou identifikaci portu, která je vždy pro daný typ zařízení stejná, například u počítačů je to podle LINUX konvence eth0. Pokud existuje alespoň jedno zařízení zvoleného typu, nelze tento typ smazat.

 • Systémový identifikátor (SYSID) – určuje způsob konfigurace, tj., jak se daný typ SYSID má nakonfigurovat. Každý nový typ se konfiguruje defaultním způsobem, např. jako běžné PC. Pokud je třeba přidat nový speciálně konfigurovaný typ, je nutné kontaktovat vývojový tým AIS. Pro příklad jsou níže uvedeny vybrané identifikátory a pravidla jejich konfigurace:

  • faro-host|servis|faro-ap|switch|ip-phone|faro-koleje|isp – je to servisní port nebo veřejná notebooková zásuvka nebo AP nebo IP telefon;

  • faro-koleje – všechny zařízení mimo faro-koleje mají vypnutou port security;

  • faro-ap – konfigurace ap faro/Eduroam;

  • switch-|ip-phone|invea-probe – port si správce nastavuje sám.