Evidence kamer

Kamerový systém umožňuje sledování aktuálního obrazu vstupních míst, učeben, serveroven apod.

Pro kamerový systém jsou využity pouze kamery, které lze připojit přímo do počítačové sítě (IP kamery). Tyto kamery mají svoje webové rozhraní ke sledování aktuálního obrazu, ale protože přes něj nelze obsloužit více uživatelů ani vhodně řídit jejich přístup ke kameře, bylo nutné připravit aplikace, které toto umožňují – zajišťují sběr obrazu z rozhraní kamery a poskytují jej uživatelům. Uživatelé tedy komunikují přes AIS, nikoliv přímo s kamerou.

Zavedení kamery do evidence

Každá kamera musí být nejprve zaevidována jako zařízení typu kamera v aplikaci Evidence zařízení, kde je jí přiděleno DNS jméno, správce a IP adresa.

Následně se kamera zaeviduje v aplikaci Evidence kamer, kde probíhá jejich následná správa oprávněnými uživateli. Uživatelé s právem kamery-a mohou všechny evidované kamery editovat a mohou přidávat nové kamery. Uživatelé s právem kamery-b mohou sledovat obraz ze všech kamer. Uživatelé nastavení jako správci kamer (odpovědné osoby v aplikaci Evidence zařízení) mají dostupné jen přidělené kamery, mohou sledovat jejich obraz, editovat některé údaje o těchto kamerách a nastavovat oprávnění ke sledování obrazu dalším uživatelům.

Formulář pro zaevidování kamery obsahuje položky:

  • Název – název kamery, který se bude zobrazovat uživatelům.

  • Port – označení portu, které bylo kameře přiděleno v Evidenci zařízení.

  • Login správceHeslo správce – login a heslo správce zůstává uloženo pouze evidenčně a je zpětně k dohledání v seznamu kamer ve sloupci Podrobnosti. Slouží k servisním zásahům přes webové rozhraní kamery, tj. nastavení času, rozlišení apod. Kamera umí rozlišit správce a uživatele s právem k prohlížení jejího obrazu.

  • Login uživateleHeslo uživatele – login a heslo uživatele zůstává uloženo a je zpětně k dohledání v seznamu kamer ve sloupci Podrobnosti. Využívány jsou tzv. sběrovým softwarem, který se pod tímto účtem připojuje ke kameře a získává obraz. Ve webovém rozhraní kamery je nutné tomuto uživateli nastavit oprávnění k prohlížení obrazu.

  • URL obrázku – URL adresa, na které kamera poskytuje aktuální snímky.

Seznam kamer

V seznamu kamer je uvedeno označení místnosti, označení pracoviště a DNS jméno kamery. Tyto údaje jsou přebírány z aplikace Evidence zařízení. Kliknutím na DNS jméno se otevře nové okno prohlížeče s odkazem na webové rozhraní kamery, které je dostupné pouze po zadání příslušného loginu a hesla. Význam ikon v seznamu je následující:

  •  Podrobnosti – v podrobnostech kamery jsou mimo jiné uvedeny informace o správci kamery, login a heslo správce, login a heslo uživatele.

  •  Editace – uživatelé s oprávněním kamery-a zde mohou měnit všechny údaje, které zahrnuje zakládací formulář, tj. název a port kamery, login a heslo správce, login a heslo uživatele, URL obrázku. Správce kamery nemůže změnit název a port kamery.

  •  Individuální oprávnění – aplikace slouží k individuálnímu přidělení oprávnění ke sledování obrazu kamery. V seznamu jsou uvedeny všechny osoby, kterým bylo právo ke sledování obrazu kamery přiděleno (i přes odkaz skupinové oprávnění), proto lze výpis osob omezit na ručně nebo skupinově přidělené oprávnění.

  •  Skupinové oprávnění – aplikace slouží ke skupinovému přidělení práva ke sledování obrazu kamery pomocí kvalifikátoru nebo parafikátoru.