Rozvrhové omezení učitele

rozvrh!požadavky!učitele

V aplikaci Rozvrhové omezení učitele jsou evidována všechna osobní omezení učitele pro sestavení rozvrhu.

V úvodu aplikace jsou zobrazena implicitní omezení vztažená k vyučujícímu. Implicitní omezení jsou přenášena z Portálu vedoucího jako požadavky pracovištěEvidence orgánů univerzity jako omezení orgánu.

Rozvrhová omezení učitele reprezentují časové intervaly, ve kterých se učitel nemůže podílet na výuce. Omezení zadává výučující označením příslušného časového intervalu v jednotlivých dnech. Označují se intervaly, ve kterých vyučující nemůže vyučovat. Neoznačené intervaly jsou volné pro rozvrhování. Zadaná omezení je nutné uložit tlačítkem .

Dále lze do připravených polí vložit specifika pro výuku v prezenční a kombinované formě a příslušnou část uložit stisknutím odpovídajícího tlačítka nebo tlačítkem , které je umístěno na konci stránky.

Tlačítkem lze rozvrhová omezení odeslat ke schválení vedoucímu pracoviště. U každé částí je barevnou značkou indikován stav schválení: – přeneseno,  – nově vytvořeno, – odesláno ke schválení,  – zamítnuto,  – schváleno.

Schvalování podaných omezení provádí vedoucí ústavu. Má-li vyučující pracovní poměr nebo externí zařazení typu učitel na více pracovištích, pak musí být jeho požadavky schváleny na všech pracovištích.

Na schválené omezení se bere ohled při sestavování rozvrhu na následující studijní období (semestr).

Aplikace je přístupná i vedoucímu institutu, který tak může v případě potřeby zadat rozvrhové omezení pro vyučující svého pracoviště. Požadavky zadané vedoucím jsou automaticky schváleny.