Rozvrhové omezení učitele

rozvrh!požadavky!učitele

V aplikaci Rozvrhové omezení učitele jsou evidována všechna osobní omezení učitele pro sestavení rozvrhu.

V úvodu aplikace jsou zobrazena implicitní omezení vztažená k vyučujícímu. Implicitní omezení jsou přenášena z Portálu vedoucího jako požadavky pracovištěEvidence orgánů univerzity jako omezení orgánu.

Uživatelská omezení si vyučující zadává sám přes připravený formulář, kde se vloží důvod, den a termín odkdy, dokdy. Pro zadání nestrukturovaného textové omezení se zatrhne políčko Textové omezení, čímž se rozšíří vstupní pole pro zadání důvodu. Rozsah od/do se udává ve vyučovacích hodinách. Vše se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam uživatelských omezení je zobrazen v přehledové tabulce, kde je možné po kliknutí na ikonu ve sloupci Detail stavu zobrazit podrobnosti o požadavku nebo jednotlivá omezení upravovat po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Uživatelská omezení schválená v předcházejícím období jsou z tohoto období automaticky přenesena se stavem přeneseno. Ve sloupci Stav požadavku je barevnou značkou indikován stav požadavku: – přeneseno,  – nově vytvořeno, – podáno,  – zamítnuto,  – schváleno. Neplatné požadavky je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Nově vytvořené a přenesené požadavky je nutné odeslat ke schválení. To se provede jejich označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .

Schvalování podaných omezení provádí vedoucí ústavu. Má-li vyučující pracovní poměr nebo externí zařazení typu učitel na více pracovištích, pak musí být jeho požadavky schváleny na všech pracovištích.

Na schválené omezení se bere ohled při sestavování rozvrhu na následující studijní období (semestr).

Aplikace je přístupná i vedoucímu institutu, který tak může v případě potřeby zadat rozvrhové omezení pro vyučující svého pracoviště. Požadavky zadané vedoucím jsou automaticky schváleny.