ECTS kompetence

ECTS kompetencepředmět!kompetence

Aplikace ECTS kompetence slouží k prohlížení a editaci kompetencí garantovaného předmětu, které studenti získají po jeho úspěšném absolvování. Ikona se zobrazuje pouze u předmětů přiřazených do programové nebo oborové komise, která kompetence přiděluje, odebírá nebo mění. Kliknutím na odkaz Anglicky se zobrazí i anglické názvy kompetencí.

Kompetence evidované u předmětu se využívají ve zkušební zprávě, kde lze hodnotit míru zvládnutí kompetencí předmětu u jednotlivých studentů.

V dolní části stránky lze přejít k zobrazení kompetencí jiného garantovaného předmětu ve stejném období, jako je aktuálně otevřený předmět.