ECTS kompetence

Aplikace ECTS kompetence slouží k prohlížení a editaci kompetencí garantovaného předmětu, které studenti získají po jeho úspěšném absolvování. Aplikace je přístupná pouze u předmětů přiřazených do programové nebo oborové komise, která kompetence přiděluje, odebírá nebo mění.

V přehledové tabulce je uveden seznam kompetencí přiřazených k předmetu. Zobrazen je název kompetence, její popis a také kategorie. Pomocí odkazu nad seznamem lze zobrazit sloupce s anglickou variantou názvu a popisu kompetencí.

Kompetence evidované u předmětu se využívají ve zkušební zprávě, kde lze hodnotit míru zvládnutí kompetencí předmětu u jednotlivých studentů.

V dolní části stránky lze přejít k zobrazení kompetencí jiného garantovaného předmětu ve stejném období, jako je aktuálně otevřený předmět.