Rušení předmětů

Aplikace Rušení předmětů umožňuje zrušit studentovi předmět zapsaný v průběhu studia (resp. označit jej za zrušený, protože fyzicky mu v průběhu studia zůstává). Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Rušení předmětů se provádí například ve chvíli, kdy student vyčerpá maximální počet opakování předmětu a je mu udělena výjimka pro další zápis, nebo když student předmět neukončil a již tento nebude vyučován. Zrušené předměty se netisknou na dodatek k diplomu.

Při zrušení je předmět zachován v průběhu studia (pouze je označen za zrušený). Je tak uchována historie studia. Pokud je však potřeba studentovi předmět z nějakého důvodu zcela odstranit, lze jej smazat ze studovaných předmětů příslušného období v aplikaci Studované předměty.

Předmět, který má být zrušen, se zvolí z nabídky v úvodu aplikace, přičemž lze pomocí přepínače volit mezi předměty úspěšně a neúspěšně ukončenými předměty. Dále je možné označit položku Student nemusí tento předmět opakovat v případě, že student tento předmět (s daným kódem) již nikdy nebude muset odstudovat (úspěšně ukončit). V seznamu důvodů se označením políčka ve sloupci Vybrat zvolí odpovídající důvod zrušení předmětu. Při zatržení volby Zrušit všechny zápisy zvoleného předmětu, budou zrušeny všechny zápisy předmětu (s daným kódem) v celém průběhu studia. Nakonec se zrušení předmětu potvrdí stisknutím tlačítka .

Rušení úspěšně ukončených předmětů se provádí ve výjimečných případech - například pokud student nezvládl předmět, který na rušený předmět navazuje a student tak musí určitou posloupnost předmětů vykonat znovu.

Seznam zrušených předmětů je zobrazen v přehledové tabulce i s podrobnostmi o jejich zrušení. Tyto podrobnosti lze upravit kliknutím na ikonu  ve sloupci Změnit. Zde je rovněž možné tlačítkem příslušný záznam o zrušení předmětu odstranit. U úspěšně ukončených předmětů, které jsou v rámci přerušení studia přeneseny do dalšího období, nelze zrušení předmětu zrušit.

Pod seznamem zrušených předmětů je pak uveden přehled důvodů, se kterými jsou předměty zrušeny s počtem zrušených předmětů u každého důvodu.