Návrh na ukončení studia

Aplikace Návrh na ukončení studia umožňuje spravovat návrh studia na ukončení, tzv. odložené vyřazení studentů ze studia. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e. Aplikace je pro dané studium přístupná pouze a jen tehdy, když existuje nějaký návrh na vyřazení ze studia (přidělen aktuálně nebo je historicky evidován).

O odložené vyřazení ze studia se jedná v případě ukončení studia ukončovacími kódy 66, 67, 68, 69, 73. Původní stav studia je změněn na kód 11 – navrženo na vyřazení + kód stavu, kterým bude po uplynutí lhůty pro odvolání studium automaticky samo ukončeno.

V úvodu aplikace je zobrazen aktivní návrh na ukončení studia (je-li evidován). S aktivním návrhem lze dále pracovat. Samostatně jsou pak zobrazeny historické návrhy na ukončení, jsou-li u studia evidovány.

Lhůta, po kterou se student může odvolat, začíná běžet ihned od data zadání návrhu na ukončení studia. Po doběhnutí lhůty je studium automaticky ukončeno zpětně k datu zadání návrhu. V aplikaci je také možné návrh na ukončení zrušit a studium vrátit do původního stavu stisknutím tlačítka .

Tisk rozhodnutí o návrhu na ukončení studia je možný z aplikace Tisk dokumentů ve Studijní evidenci. Do do doby, než je student vyřazen, lze upravovat důvod vyřazení ze studia. Po vyřazení ze již změny provádět nelze.