Financování studia

Aplikace Financování studia zobrazuje studentovi poplatky za studium a jejich odůvodnění. Stanovení poplatků se řídí platnou legislativou a vnitřními předpisy vysoké školy.

V úvodu aplikace je zobrazen průběh historie financování celého studia a předpokládaný způsob financování do budoucnosti. Ke stanovení jednotlivých kódů a počátku jejich platnosti byla použita aktuálně dostupná data. Následuje přehled rozhodnutí o platbách za financování studia a další podrobnosti.

U rozhodnutí o platbě je uvedena jeho výše a také údaje pro odeslání platby (variabilní symbol, číslo účtu apod). Kliknutím na ikonu  ve sloupci Detail je možné zobrazit další podrobnosti.

Ve sloupci Částka je zobrazena vypočítaná částka platby. Tato mohla být ručně upravena na jinou hodnotu – částka ve sloupci Ručně.

Sloupec Stav zobrazuje stav rozhodnutí o platbě. Ikona  označuje nově vytvořené rozhodnutí, které je předepsáno studentovi k úhradě. Při následné úhradě je nutné, aby student v platebním příkazu správně vyplnil platební údaje (číslo účtu, variabilní symbol, případně další údaje). Při chybném nebo nedostatečném vyplnění platebního příkazu nebude možné platbu automaticky dohledat a přiřadit studentovi a rozhodnutí bude nadále považováno za neuhrazené. O připsání platby je student informován zasláním e-mailové zprávy. Jakmile je rozhodnutí řádně uhrazeno, je označeno ikonou . Ikona  označuje vytvořené rozhodnutí, které bylo později zrušeno (např. na žádost studenta).