Vyplacená stipendia

Aplikace Vyplacená stipendia umožňuje zobrazit přehled vyplacených stipendií za určitý časový úsek na zvoleném studiu. Podmínkou zobrazení je vyplacení stipendií a jejich vložení do AIS studijním oddělením.

Stipendia mohou být vyplácena pouze studentům s aktivním studiem a ještě jedna měsíc po ukončení studia. U studentů s ukončeným studiem se stipendia vyplácí pouze za měsíce, ve kterých byli alespoň jeden den studentem. Studenti mají možnost nechat si vyplácet stipendia na pokladnu nebo přímo do banky. Vyplácena mohou být stipendia ubytovací, sociální, prospěchová, doktorská a další. Druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsob vyplácení stanovuje Stipendijní řád ŠAVŠ.