Přehledy

evidovaná technika!přehled

Aplikace Přehledy umožňuje vytvořit různé sestavy a vytisknout protokol o užívání majetku pro jednotlivé pracovníky (odpovědné osoby). Typ sestavy se volí v menu, pro každou sestavu se označí typy zařízení, pro která se má zobrazit, zvolí se podrobnosti, které se mají u zařízení zobrazit a způsob prezentace sestavy (převážně HTML, u tisku i PDF).

  • Sestava zařízení podle názvu – seznam zvolených zařízení je seřazen podle názvu zařízení. Mohou se zobrazit i porty, příslušenství nebo licence evidované k zařízení. Seznam lze omezit podle jména nebo na moje zařízení.

  • Sestava zařízení po uživatelích – seznam zvolených zařízení je seřazen podle jména uživatele, resp. osoby odpovědné za zařízení.

  • Tisk protokolu o užívání – sestavu uživatelů, kterým se podle omezujících podmínek vytisknou protokoly, lze zobrazit na obrazovce, pro hromadný tisk se zvolí tisk do PDF do souboru. Soubor obsahuje protokoly jednotlivých uživatelů pro jednotlivá zařízení.