Evidovaná technika

evidovaná technika

Aplikace Evidovaná technika obsahuje seznam zařízení evidovaných na zvoleném pracovišti a umožňuje doplnění dalších příslušenství a licencí evidovaných ke každému zařízení. Dále umožňuje upravit některé základní údaje evidované o zařízení. Seznam lze omezit podle odpovědné osoby, typu zařízení nebo označení kanceláře.

Editace údajů probíhá přes ikony ve sloupcích:

  • Příslušenství – příslušenství zvoleného zařízení se přidává přes jednoduchý formulář, jehož povinnou položkou je typ příslušenství, který se volí z číselníku. Dále je možné evidovat inventární číslo a poznámku, oba údaje usnadňují pozdější identifikaci příslušenství. Evidovaná příslušenství lze odebírat.

    Pro správu číselníku příslušenství je k dispozici aplikace Typy příslušenství pro zařízení.
  • Licence – licence software příslušného k evidovanému zařízení se ve formuláři volí z číselníku SW produktů (o jeho doplnění je možné požádat provozní tým) stejně jako verze produktu, která je výčtem verzí zvoleného SW. Dále je možné evidovat číslo produktu a poznámku. Evidované licence lze odebírat.

    Pro správu číselníku software je k dispozici aplikace Typy licencí software pro zařízení. Verze software je možné spravovat v aplikaci Verze software pro zařízení.
  • Upravit – u evidovaného produktu lze změnit odpovědného uživatele, doplnit inventární číslo, sériové číslo, datum pořízení, počet měsíců záruky, poznámku a z číselníku nastavit organizaci zajišťující servis.