Portál OSVT

Aplikace Portál OSVT slouží ke kontrole techniky evidované na daném pracovišti a k doplnění podrobností o jednotlivých zařízeních. K aplikaci mají přístup uživatelé s oprávněním osvt-a, které se přiděluje na subjekt (tj. vysoká škola, fakulta nebo ústav). Jsou to osoby spravující výpočetní techniku (dále jen OSVT).

Vložení nových zařízení zajišťují pracovníci určeného pracoviště vysoké školy, jež zařízení připojují i do počítačové sítě vysoké školy. Pro vložení nového zařízení musejí znát typ zařízení (např. PC, PC server, síťová tiskárna, kapesní počítač, notebook), odpovědnou osobu, pracoviště, kterému zařízení patří, pojmenování zařízení, které si může určit uživatel zařízení (např. Aleph, Amanda, Baculka), číslo kanceláře, ve které je zařízení umístěno. K zařízení, které má být zapojeno do sítě, pak pracovníci přiřadí IP adresu, DSN jméno, VLAN, MAC adresa (jedinečná adresa zařízení). Pokud je požadavkem zařízení z evidence zrušit, je nutné nejprve odebrat veškeré příslušenství a pak požádat pracoviště, které zařízení původně zaevidovalo.