Moje příspěvky

vývěska!moje příspěvky

Aplikace Moje příspěvky slouží k prohlížení a editaci vlastních příspěvků.

Seznam příspěvků vložených uživatelem je zobrazen v přehledové tabulce. V seznamu jsou zobrazeny pouze příspěvky, kterým dosud neuplynul termín expirace. Expirované příspěvky jsou automaticky mazány. U každého příspěvku je zobrazen jeho název, cesta ke složce, ve které je příspěvek vložen, datum vložení, datum, do kdy bude příspěvěk ve složce uchován a důležitost. Obsah příspěvku je možné zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Zobrazit. Atributy příspěvku a jeho obsah lze upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit.

Přes ikonu ve sloupci Dokumenty lze k příspěvku připojit dokument evidovaný v Dokumentovém serveru. Nabízeny jsou nejnovější dokumenty vložené do některé ze složek, ke kterým má uživatel přístup. Jejich označením a stisknutím tlačítka se dokumenty připojí k příspěvku. Starší dokumenty pak lze vyhledat zadáním názvu nebo části názvu do vyhledávacího pole a stisknutím tlačítka . Dohledaný dokument je připojen k příspěvku. V případě, kdy hledání vyhoví více dokumentů, zvolí se požadovaný dokument ze zobrazeného seznamu a k příspěvku se připojí tlačítkem . Seznam dokumentů připojených k příspěvku se zobrazuje v přehledové tabulce. Jednotlivé dokumenty lze z příspěvku odpojit jejich označením a stisknutím tlačítka . Obsah dokument je možné zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Dokument.

Příspěvky jsou automaticky mazány po uplynutí data uvedeného ve sloupci Expirace. Předčasně je možné příspěvek smazat jeho označením a stisknutím tlačítka Smazat příspěvky. Má-li příspěvek připojeny dokumenty z Dokumentového serveru, je nutné nejprve tyto dokumenty odpojit přes ikonu ve sloupci Dokumenty a následně lze smazat samotný příspěvek.