Evidence externích zařazení

externí!zařazeníevidence!externích zařazeníExterní zařazení

Aplikace Evidence externích zařazení slouží k zakládání a evidenci externích zařazení, která se pak jednotlivě přidělují k externím subjektům v aplikaci Evidence externích subjektů nebo k interním subjektům – pracovištím vysoké školy – v aplikaci Evidence pracovišť. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním ext-sub.

Pro vložení externího zařazení je připraven formulář, jehož obsahem je název zařazení, zkratka (vhodná je taková, která vystihne označení zařazení) a poznámka. Do poznámky je vhodné pro lepší orientaci vložit informaci, pro jakou skupinu uživatelů nebo subjektu je zařazení vytvořeno, za jakým účelem apod. Vše se potvrdí stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných externích zařazení je uveden v přehledové tabulce. Příslušný záznam je možné opravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit.

Záznamy, které nejsou přiřazeny k žádnému subjektu (pracovišti nebo externímu subjektu) je možné z evidence obebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .