Evidence areálů

evidence!areálů

V aplikaci Evidence areálů se evidují areály vysoké školy. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním areal-p nebo areal-e.

Nový areál lze přidat pomocí formuláře v úvodu stránky. V něm je nutné vyplnit název a zkratka areálu, volitelně lze doplnit anglický název a zkratku, fotografii a schéma areálu ve formátu JPG. Zkratka většinou vychází z názvu areálu. Zadané údaje se uloží stisknutím tlačítka .

Evidované areály jsou zobrazeny v přehledové tabulce. Kliknutím na ikonu  ve sloupci Budovy je možné přejít do aplikace Evidence budov a zobrazit všechny budovy v areálu. Základní údaje o areálu je možné upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit. Přes ikonu ve sloupci Areály lze editovat atributy areálu.

Areály, ve kterých nejsou evidované žádné budovy, je možné odebrat jejich označením a stisknutím tlačítka .

Atributy areálu

  • Ulice, město, PSČ - umožňují vložit adresu areálu ve strukturované podobě.

  • Telefon vrátnice - atribut pro zadání telefonního čísla na vrátnici areálu.

  • Okres - okres, ve kterém se areál nachází.

  • Pasportizační kód - obsahuje identifikátor areálu v systému pasportizace.

  • Telefonní předvolba - umožňuje vybrat telefonní předvolbu do areálu. Nabízené předvolby je možné spravovat v aplikaci Evidence předvoleb telefonů.

  • Pracoviště – atribut určuje, pod kterou fakultu má areál patřit. Pokud není nastaven, patří areál pod hlavní subjekt. Je-li pracoviště nastaveno, pak je při vstupu do aplikace testováno právo k editaci a prohlížení budov a místností na daný subjekt. To znamená, že osoba s právem ke konkrétní fakultě uvidí pouze budovy, které patří do areálu, jenž spadá pod danou fakultu. Pokud má právo na celou vysokou školu, pak vidí všechny.

  • Místo výuky - atribut definuje vazbu areálu na místo výuky. Atribut je využíván v sestavování rozvrhů, proto je nutné jej zadávat u areálů, ve kterých probíhá rozvrhovaná výuka.