Správci

nastavení!správců uzlu

V aplikaci Správci je možné přidávat další uživatele spisového uzlu a upravovat jejich role a období platnosti. Podle přidělené role jsou uživateli přístupné operace a funkce spisového uzlu:

  • Uživatel – čtení – uživatel má na spisovém uzlu přístup pouze ke čtení. Uživatel má dostupné jen záložky Úvod, K zpracováníVyřízeno, ve kterých jsou zpřístupněny pouze filtry a možnost zobrazení podrobností o dokumentech/spisech;

  • Uživatel – má dostupné všechny funkce pro čtení, editaci a správu dokumentů;

  • Uživatel + datová schránka – stejné funkce jako Uživatel, navíc může využívat aplikace pro práci s datovou schránkou a provádět převzetí dokumentů k vypravení datovou schránkou a jejich odeslání.

  • Administrátor – stejné funkce jako Uživatel, navíc může přidávat další uživatele uzlu.

Uživatel se dohledává z osob evidovaných v AIS. Z nabídky Role se vybere, jakou roli bude mít dohledaná osoba přiřazenu. Datum Odkdy nebo Dokdy není nutné vkládat, do pole Odkdy se pak automaticky uloží aktuální datum. Uplynutím termínu Dokdy se osoba stává na spisovém uzlu neaktivní a nebude mít na uzel dále přístup. Toto umožňuje historickou evidenci ručně přidaných uživatelů. Přehled individuálně evidovaných osob na uzlu je zobrazen v přehledové tabulce, kde je možné jednotlivé záznamy upravit po kliknutí na ikonu ve sloupci Upravit nebo je zcela smazat jejích označením a stisknutím tlačítka .

V dalším seznamu jsou zobrazováni tzv. implicitní správci - tj. osoby, které mají ke spisovému uzlu přístup zřízen automaticky na základě jejich role v systému. Typicky se jedná o sekretářku a vedoucího pracoviště, ke kterému je spisový uzel přiřazen, případně další osoby. V seznamu jsou uvedeni i historické záznamy s neaktivními uživateli, včetně jejich role a období práv k uzlu.