Celkový přehled dokumentů (záznamů)

Aplikace Celkový přehled dokumentů umožňuje zobrazovat seznam všech spisů a dokumentů, které byly zaevidovány v Elektronické spisové službě. Aplikace je dostupná pouze na uzlu typu centrální podatelna nebo typu archiv. Na ostatních typech uzlů není aplikace dostupná.

Sestava dokumentů se vytvoří pomocí formuláře v úvodu stránky, kde je možné výslednou sestavu filtrovat podle roku zaevidování, data vyřízení, spisového uzlu, v kterém byl dokument poprvé zaevidován, vyřizujícího uzlu, dále podle skartačního znaku, skartační lhůty a spisového znaku. Provedené volby je třeba potvrdit stisknutím tlačítka .

Seznam dokumentů vyhovujících zadaným parametrům je zobrazen v přehledové tabulce. U každého záznamu jsou zobrazeny základní informace. Podrobnosti, přiložené soubory, seznam operací s dokumentem a další údaje lze zobrazit po kliknutí na ikonu ve sloupci Vše o dok..