Evidence podacích deníků

evidence deniku

Aplikace Evidence podacích deníku zajišťuje evidenci číselníku podacích deníků pro potřeby Elektronické spisové služby. Číselník je následně využíván v aplikaci Evidence spisových uzlů, kde lze spisové deníky přiřazovat na konkrétní spisové uzly. Evidence podacích deníků je přístupná uživatelům s oprávěním spis-e. K dohledání je v Osobní administrativě v části Provoz systému, nabídka Správa eAgendy.

Nový podací deník je možné založit vyplněním formuláře v úvodu aplikace. Vyplněný formulář je nutné odeslat stisknutím tlačítka .

Seznam všech evidovaných podacích deníku je zobrazen v přehledové tabulce. Jednotlivé deníky je možné editovat prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit. Deníky, které nejsou přiřazeny na žádný spisový uzel a ve kterých nejsou evidovány žádné spisy, je možné odebrat označením políčka ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .