Vyhledávání

V aplikaci Vyhledávání lze podle názvu jednacího a pořadovného čísla spisu nebo dokumentu, klíčových slov, adresy příjemce nebo data vytvoření dokumentu vyhledávat spisy a dokumenty zaevidované v Elektronické spisové službě.

Vyhledává se ve všech spisech a dokumentech na všech spisových uzlech, ke kterým má uživatel přístup.

Uživatelé s oprávněním spis-v mohou vyhledávat napříč všemi uzly.

Vyhledávání probíhá fulltextově a podporuje logické operátory OR, AND, PHRASE a NEAR. Implicitně jsou jednotlivá slova v dotazu spojeny spojkou AND. Zatím není podporováno kombinování operátorů v dotazu (všechna slova v dotazu můžou být spojena jen jedním z operátorů). Pomocí operátoru AND jsou vyhledávány záznamy, které obsahují všechna zadaná slova. Vyhledávání s použitím OR pak vrátí všechny záznamy, které obsahují alespoň jedno z hledaných slov. Operátor PHRASE najde jen takové záznamy, kde slova v dotazu následují bezprostředně za sebou. Operátor NEAR hledá záznamy, kde slova v dotazu jsou v textu blízko sebe (prozatím je nastavena napevno maximální vzdálenost 5 slov).

Pro podřetězcové vyhledávání je možné použít operátor pravostranného rozšíření. Ke každému klíči v dotazu (ne nutně u všech) je možné na jeho konec přidat znak * (hvězdičku), který pravostranné rozšíření klíče zajistí.

Příklady dotazů:

  • editační aplikace – totéž jako editační AND aplikace, vyhledány jsou všechny záznamy, které obsahují obě uvedená slova;

  • aktualizovat OR obnovit OR aplikovat – vyhledány jsou všechny záznamy, které obsahují alespoň jedno z uvedených slov nebo jejich kombinace;

  • informační PHRASE systém – vyhledány jsou všechny záznamy, kde se vyskytuje ucelené slovní spojení informační systém;

  • univerzitní NEAR systém – vyhledány jsou všechny záznamy, kde se vyskytují slova univerzitnísystém mezi něž je vloženo maximálně 5 libovolných slov;

  • univerz* informacni* system* – příklad užití operátoru pro pravostranné rozšíření. Tomuto dotazu by vyhověl nejen text univerzitní informační systém, ale i univerzitního informačního systému nebo třeba univerzální systémové informační prostředky.

K dohledanému spisu nebo dokumentu lze kliknutím na ikonu ve sloupci Vše o dok. zobrazit podrobné informace uvedené v evidenci, včetně příloh, seznamu operací s dokumentem, seznamu spisových uzlů, přes které spis nebo dokument při vyřizování prošel, výchozích a navazujících spisů atd.