Praxe studentů

Aplikace Praxe studentů slouží pro individuální dohledávání praxí studentů. Aplikace je přístupná uživatelům s právem praxe-e

Po vstupu do aplikace se zobrazí formulář pro vyhledání požadovaného studenta. Po zadání jména studenta a stisknutí tlačítka je zobrazen přehled všech praxí, které jsou pro studenta evidovány. V závislosti na stavu, ve kterém se jednotlivé praxe nacházejí, jsou zobrazovány ikony ve sloupcích Hodnocení, Schválit, Ukončit, Potvrdit absolv. a lze provádět příslušné operace. Podrobnější informace o firmě nebo pracovní pozici je možné získat po kliknutí na jméno firmy, resp. název pracovní pozice.