Správa praxí a přehled společností

Aplikace Správa praxí a přehled společností poskytuje správci portálu přehled společností a jejich nabídek na spolupráci, přehled podaných přihlášek na praxi, seznam probíhajících praxí a jejich správu, přehled ukončených praxí včetně udělených hodnocení a také seznam všech registrovaných společností. Aplikace je přístupná uživatelům s právem praxe-e.

Nabízené praxe

Záložka Nabízené praxe slouží k zobrazení přehledu všech nabídek praxí, které byly do systému zadány jednotlivými registrovanými společnostmi.

Pro každou nabídku je ve sloupci Praxe zobrazen celkový počet podaných přihlášek ze strany studentů, počet aktuálně probíhajících a úspěšně ukončených praxí. Po kliknutí na uvedené hodnoty se zobrazí podrobný seznam přihlášek a praxí. Dále může být uvedeno místo výkonu praxe (obec), typ nabídky, typ studijní praxe, pro kterou lze nabídku uznat. Jsou-li k nabídce přiloženy elektronické přílohy, lze je zobrazit kliknutím na ikonu ve sloupci Přílohy. Prostřednictvím filtru umístěného nad tabulkou je možné výpis filtrovat.

Tlačítkem , které je umístěno na konci sestavy, lze zobrazenou sestavu vyexportovat do MS Excel.

Přihlášky na praxe

Záložka Přihlášky na praxe poskytuje seznam všech podaných přihlášek na praxe.

V seznamu jsou zobrazeny všechny aktuálně podané přihlášky čekající na schválení správci společností, a rovněž přihlášky, která byly ze strany společností zamítnuty. U přihlášek na povinnou praxi je zobrazována ikona , prostřednictvím které je zapotřebí praxi studenta schválit, nebo zamítnout. Přihlášky schválené ze strany společnosti a následně potvrzené správcem Portálu pracovních příležitostí jsou k dohledání v záložce Probíhající praxe.

Pomocí filtru umístěného nad tabulkou se výpis omezí podle jednotlivých stavů přihlášky.

Probíhající praxe

Záložka Probíhající praxe umožňuje správci Portálu pracovních příležitostí prohlížet seznam všech aktuálně probíhajících praxí studentů.

Pro každou pozici je uveden název firmy, která pozici nabízí a jméno studenta, který se na tuto pozici přihlásil. Podrobnější informace o firmě nebo pracovní pozici je možné získat po kliknutí na jméno firmy, resp. název pracovní pozice. Kliknutím na příslušnou ikonu ve sloupci Ukončit je zobrazen formulář, prostřednictvím kterého může správce portálu vybranou probíhající praxi úspěšně nebo neúspěšně ukončit. Po zadání data ukončení a stisknutí tlačítka se zobrazí dotazník hodnocení studenta na praxi, který je nutné vyplnit a uložit tlačítkem . Ukončené praxe jsou následně k dohledání v záložce Ukončené praxe.

Ukončené praxe

V seznamu zobrazovaném v záložce Ukončené praxe jsou zahrnuty všechny absolvované praxe (úspěšné i neúspěšné) a absolvované praxe čekající na schválení ze strany správce portálu.

U každé praxe je uveden stav zpracování, název firmy, pozice a jméno studenta, který se na tuto pozici přihlásil. Podrobnější informace o firmě nebo pracovní pozici je možné získat po kliknutí na jméno firmy, resp. název pracovní pozice. U praxí, pro které bylo vloženo hodnocení studenta, jsou zobrazovány ikony umožňující vložené hodnocení prohlížet nebo vytisknout.

U praxí, čekajících na schválení ze strany univerzity, je navíc ve sloupci Potvrdit absolv. zobrazena ikona , prostřednictvím které je nutné absolvovanou praxi studenta potvrdit správcem portálu. Společně s potvrzením absolvování povinné praxe je danému studentovi označeno splnění studijní povinnosti absolvovat praxi. Po potvrzení je praxe označena jako úspěšně absolvovaná.

Přehled společností

Seznam v záložce Přehled společností obsahuje všechny společnosti zaregistrované v Portálu pracovních příležitostí. Kliknutím na název společnosti lze získat podrobné informace o společnosti, včetně kontaktních údajů.