Nastavení delegátů

Aplikace Nastavení delegátů umožňuje uživatelům delegovat svůj přístup k aplikacím AIS na jiného uživatele. Delegát pak může přistupovat k delegovaným aplikacím ve stejném rozsahu jako uživatel, který delegaci provedl.

Pro určení delegáta je nutné zadat jeho jméno do vyhledávacího pole a stisknout tlačítko . Pokud je vyhledáno více uživatelů, zvolí se konkrétní osoba označením příslušného pole. Ve výběrové nabídce lze zvolit rodiny aplikací, které budou zvolené osobě poskytnuty. Přednastavena je volba – všechny rodiny aplikací. Platnost delegování může být časově omezena vyplněním pole Odkdy, Dokdy, s poznámkou například o důvodu delegování. Pokud tyto údaje o čase zůstanou nevyplněny, delegace bude časově neomezená. Přidání delegáta se potvrdí stisknutím tlačítka . Současně se založením je delegátovi odeslán e-mail o stanovení delegátem.

Seznam delegátů nastavených uživatelem je zobrazen v přehledové tabulce. Delegát se odebere zatržením pole ve sloupci Ozn. a následným stisknutím tlačítka .

Delegátům je určena aplikace Změna identity.