Statistiky využití AIS

statistika!počtu operací v AIS

Aplikace Statistiky využití AIS umožňuje zobrazit různé statistiky počtu zaznamenaných operací využití informačního systému na základě předem zvolených kritérií. Údaje jsou počítány vždy o půlnoci každého dne. Zvolit lze ze tří typů sledovaných veličin:

 • Počty operací – statistika poskytuje údaje o celkové zátěži systému zaposlední týden, měsíc nebo rok, dále o celkové měsíční zátěži, o průměrném denním přístupu do systému, přehled celkové roční zátěže a další. Možná zobrazení jsou:

  • Celková zátěž informačního systému za posledních 12 měsíců;

  • Celková zátěž informačního systému za poslední měsíc;

  • Celková zátěž informačního systému za poslední týden;

  • Měsíční celková zátěž informačního systému (od doby spuštění AIS);

  • Nejvyšší měsíční počet přístupů k informačnímu systému v jediném dni;

  • Průměrný denní počet přístupů k informačnímu systému během měsíce;

  • Roční celková zátěž informačního systému (po jednotlivých letech);

  • 10 dní s největší zátěží na informační systém.

 • Počty uživatelů – statistika poskytuje údaje o počtu uživatelů, kteřív systému pracovali, například denní počet aktivních uživatelů za poslední měsíc, o ročním počtu aktivních uživatelů a další. Možná zobrazení jsou:

  • Denní počet aktivních uživatelů informačního systému za poslední měsíc;

  • Měsíční počet aktivních uživatelů informačního systému;

  • Počet aktivních uživatelů informačního systému za posledních 12 měsíců;

  • Roční počet aktivních uživatelů informačního systému (po jednotlivýchletech);

  • 10 dní s nejvyšším počtem uživatelů;

  • 10 měsíců s nejvyšším počtem uživatelů.

 • Tiskové úlohy – statistika poskytuje údaje o počtu provedených tiskových operací z  AIS:

  • Měsíční počet tiskových operací;

  • Roční počet tiskových operací;

  • 10 dní s nejvyšším počtem tiskových operací;

  • 10 měsíců s nejvyšším počtem tiskových operací.