Odhlášení z informačního systému

Aplikace je určena pro odhlášení z Akademického informačního systému.

V aplikaci je zobrazeno tlačítko , po jehož stisknutí dojde definitivnímu odhlášení uživatele z AIS.

Přistupuje-li do AIS z veřejně přístupného počítače nebo učebny, je více než vhodné po odhlášení ze systému ukončit webový prohlížeč a všechna s ním spřažená okna (například pro MSIE je nutné zavřít i Outlook Expres). Pro bezpečné a spolehlivé odhlášení je nutné ukončit i všechna okna spuštěného internetového prohlížeče, a to i ta, ve kterých se s AIS nepracovalo.
Doporučujeme důsledně dbát na tyto pokyny, neboť jedině tak se zabrání nechtěné, či naopak chtěné manipulaci a zneužití osobních dat cizí osobou.