Nastavení hesel uživatelům

Aplikace Nastavení hesel uživatelům je určena správcům AIS a umožňuje jim nastavit uživateli nové heslo. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním hesla-a.

Uživatel se dohledá přes vyhledávací pole. Po dohledání osoby se pro kontrolu zobrazí její fotografie s bližší identifikací (ID, login, číslo identifikační karty) a informace o poslední změně hesla. Kliknutím na jméno uživatele lze zobrazit podrobnější informace o osobě v aplikaci Lidé na ŠAVŠ.

Heslo se nastaví zadáním nového hesla do vyznačeného pole a kliknutím na . Má-li se současně se změnou hesla vytisknout i informační kartička s přihlašovacími údaji, klikne se při změně hesla na . Před tím je možné zvolit jazykovou variantu vytištěné informační kartičky.

Tlačítkem lze vygenerovat bezpečné heslo. Heslo je kontrolováno podle slovníku, který obsahuje často používané varianty hesel, jež nejsou pro systém bezpečná. Z hlediska bezpečnosti se také doporučuje nepoužívat jako heslo různá jména, rodná čísla atp.

Heslo musí být netriviální. Pravidla, které je třeba při tvorbě hesla dodržet, jsou uvedena v aplikaci Změna hesla. Tato pravidla předepisují bezpečnostní politiky hesel.
Uživatelům s oprávněním hesla-x nelze heslo nastavit.

Nastavení expirace hesla

V záložce Expirace stávajícího hesla je možné zvolenému uživateli změnit datum a čas expirace jeho stávajícího hesla. Záložka je dostupná pouze uživatelům s oprávněním security-a.

Expirace stávajícího hesla je uvedena v základních informacích o uživateli. Změnu lze provést zadáním nového data expirace do pole Datum a čas expirace a stisknutím tlačítka . Po provedení operace je vhodné nově nastavené datum expirace zkontrolovat v informacích o uživateli v horní části aplikace.

Datum expirace lze nastavit i do minulosti a tím prohlásit stávající heslo uživatele za neplatné. Uživatel, který se s expirovaným heslem přihlásí do AIS, bude vyzván k nastavení nového hesla.