Použití superpráva

superprávo!použití

Aplikace Použití superpáva umožňuje zobrazit seznam vykonaných událostí, které provedli uživatelé AIS s použitím superpráva. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním provoz-a.

Údaje se zobrazují pro zvolené časové období. Z důvodu zkrácení odezvy aplikace je vhodné pro vyhledávání zadávat co nejmenší časový rozsah. Při výběru časového období většího jak jeden týden se jedná o zbytečné zatěžování serveru, protože systém musí vyhodnocovat tisíce záznamů. Volba období se potvrdí stisknutím tlačítka .

V zobrazeném seznamu jsou uvedeni uživatelé, kteří supeprávo použili, a počet použití během zvoleného časového období. Pro každého uživatele lze kliknutím na ikonu ve sloupci Podrobnosti zobrazit přehled vykonaných událostí, který obsahuje přesný datum a čas, odkud byl uživatel přihlášen, jaká URL byla navštívena, název obsluhujícího serveru a jméno osoby, jejíž identita byla použita. Pro každý záznam lze zobrazit podrobnější informace o operaci kliknutím na ikonu ve sloupci Podrobnosti.