Změna hesla

Heslo!změna

Aplikace Změna hesla umožňuje uživatelům AIS změnit si svoje heslo.

Nové heslo si uživatel nastaví pomocí zobrazeného formuláře, kde je nutné zadat do prvního pole staré (původní) heslo a dále pak dvakrát (ochrana proti překlepu) nové heslo. Znaky hesla se při vyplňování formuláře nezobrazují.

Uživatel má možnost si zvolit vlastní heslo nebo si stisknutím tlačítka nechat vygenerovat heslo náhodné, které se viditelně zobrazí nad formulářem pro změnu hesla. Heslo musí v každém případě odpovídat pravidlům pro bezpečnost hesla. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka . Vyhoví-li nové heslo všem kontrolám, je nové heslo uživateli nastaveno. Pro příští přihlášení do AIS je již nutné použít nové heslo.

Hesloheslo musí být netriviální, pokud je příliš jednoduché, aplikace na tuto skutečnost uživatele upozorní.

Minimální požadavky na bezpečné heslo

heslo!minimální požadavky

Aplikace pro změnu hesla sama kontroluje bezpečnost nového hesla již při pokusu o jeho změnu. Požadavky na bezpečné heslo, jako je minimální počet znaků, obsah minimálního počtu malých a velkých písmen, minimální počet číslic, jsou uvedeny v aplikaci a pokud nebudou dodrženy, nebude nové heslo uloženo. Heslo nebude uloženo ani v případě, že jeho součástí budou zakázané znakyheslo!zakázané znaky. Jejich výčet je součástí požadavků na bezpečné heslo uvedených v aplikaci. Minimální délka hesla je stanovena na 8 znaků, maximální délka není nijak omezena.

Bezpečné heslo lze vygenerovat pomocí tlačítka . Heslo je kontrolováno podle slovníku, který obsahuje často používané varianty hesel, jež nejsou pro systém bezpečná. Z hlediska bezpečnosti se také nedoporučuje používat jména, rodná čísla atp.