Správa FAQ

FAQ

Aplikace Správa FAQ slouží ke správě často kladených dotazů, které se zobrazují uživatelům (tzv. FAQ – frequently asked questions). Jednotlivé dotazy jsou rozděleny do kategorií a takto rozdělené se zobrazují uživatelům v aplikaci Často kladené otázky ve veřejné i neveřejné části AIS. Aplikace je přístupná uživatelům s právem faq-a.

Nová kategorie se přidá přes formulář, kde se vyplní název kategorie v mateřském a anglickém jazyce. Nastavením atributu Zahrnout do báze vědomostí je možné kategorii označit jako zdroj vědomostí pro našeptávač používaný v aplikacích Kontaktního centra. Pomocí atributu Zobrazené při vyhledávání v KC je možné nastavit zobrazování sekce a jejich otázek přímo v záložce Hledám řešení v aplikaci Kontaktní centrum. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Seznam evidovaných kategorií je uveden v přehledové tabulce. Otázky a jejich odpovědi se do kategorií vkládají přes ikonu  ve sloupci Vložit otázky (více viz Vkládání otázek a odpovědí). Pomocí ikony  ve sloupci Viditelnost je možné nastavovat viditelnost kategorie pro skupiny osob určené kvalifikátorem nebo parafikátorem. Pokud kategorie nemá specifikovanou viditelnost, je viditelná všem i ve veřejné části AIS. Kategorie se stanovenou viditelností je dostupná pouze osobám, které vyhoví zadaným podmínkám. Kategorie s omezenou viditelností není ve veřejná části AIS vůbec zobrazována. Přes ikonu  ve sloupci Upravit je možné jednotlivé kategorie editovat.

Kategorie, které nemají vloženy otázky je možné smazat jejich označením a stisknutím tlačítka .