Seznam uživatelů bez fotografie

karta!zrušení!seznam osob bez fotografie

Aplikace Seznam uživatelů bez fotografie zobrazuje seznam aktivních uživatelů, kteří dosud nemají vloženou fotografii. Aplikace je přístupná uživatelům s právem karty-a, karty-b nebo karty-ext.

Seznam uživatelů bez fotografie je zobrazen v přehledové tabulce. Seznam je možné omezit podle zařazení uživatelů (student, zaměstnanec, externista). Pomocí ikony ve sloupci Vložit je možné přejít do aplikace Vkládání fotografií do databáze, kde je možné vybranému uživateli vložit fotografii.