Sestavy identifikačních karet

Aplikace Sestavy identifikačních karet umožňuje tvorbu sestav studentských, zaměstnaneckých a externích karet podle různých kritérií. Dále se aplikace využívá k hromadnému prodloužení platnosti karet. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním karty-a nebo karty-ext.

Sestava vydaných karet se vytvoří pomocí formuláře v úvodu stránky, který je nutné odeslat stisknutím tlačítka . Zobrazená sestava obsahuje jméno uživatele a jeho identifikaci, číslo pro čárový kód karty, číslo průkazu a číslo čipu. Dále je uveden aktuální stav karty, platnost a příznak, zda je karta duplikát. Pomocí ikony ve sloupci Správa je možné přejít do aplikace Vydávání identifikačních karet, kde lze s kartou provádět příslušné operace. Přes ikonu ve sloupci Detail je možné zobrazit podrobné informace o kartě. Zobrazenou sestavu je možné exportovat do MS Excel stisknutím tlačítka .

Aplikace se využívá i k hromadnému prodloužení platnosti karet. Pro tento účel musí být ve filtru zvolen typ karty a položka Tlačítko pro akci nastavena na změna platnosti pro rok. Zároveň se zde zvolí, do kdy má být platnost prodloužena a stiskne se tlačítko . Uživatelé, jimž má být platnost karty prodloužena, se v seznamu označí a stisknutím tlačítka dojde k prodloužení jejich karty dle zvoleného roku.

Pokud již kartu nelze prodloužit, je ve sloupci Ozn. zobrazena ikona a uživatele nelze v seznamu označit.