Projektové kvóty

knihovna e-objektů!veřejná!správa!kvóty!projektové

V aplikaci Projektové kvóty lze stanovit implicitní kvótu všem e-projektům a přidělit kvótu jednotlivým e-projektům k evidenci e-objektů v projektové e-knihovně. Je tak stanoven maximální objem dat, který může být vložen do knihovny e-objektů zvoleného e-projektu.

Implicitní kvóta se vkládá v jednotkách KiB přes ikonu Upravit implicitní kvótu pro projekt umístěnou nad seznamem projektů. Přidělena bude každému novému projektu. Nová kvóta bude vždy platná i pro stávající e-projekty, pokud bude snížena, nebude se z e-knihoven již založených e-projektů nic odmazávat.

Jednotlivým projektům lze přidělit jinou kvótu, než je implicitní. Projekt se dohledá podle názvu, doplní se velikost kvóty v KiB a uloží se. Pokud je dohledáno více projektů, vybere se jeden, stiskne se tlačítko , vyplní se hodnoty kvóty a formulář se uloží.

V seznamu e-projektů s individuálně přidělenou kvótou je uvedeno jméno správce projektu, stav řešení projektu, garantující pracoviště a velikost přidělené kvóty, kterou lze změnit přes ikonu ve sloupci Upravit. Individuálně přidělenou kvótu lze označenému e-projektu odebrat tlačítkem .