Správa sekcí kontaktního centra

kontaktní centrum!správa!sekce

Aplikace Správa sekcí kontaktního centra umožňuje správu struktury nabídkových sekcí v aplikaci Kontaktní centrum a rovněž správu kontaktních formulářů, použitelných v těchto sekcích. Aplikace je přístupná uživatelům s právem kc-sprava.

Nová sekce se založí zadáním názvu v mateřském a anglickém jazyce do příslušných polí a stisknutím tlačítka . Má-li být sekce zanořena, je zapotřebí v poli Nadřízená sekce vybrat sekci, pod kterou se má přidávaná sekce zařadit.

Seznam všech evidovaných sekcí je zobrazen v přehledové tabulce, kde je možné prostřednictvím šipek  a  měnit pořadí, ve kterém se sekce budou nabízet uživatelům v kontaktním centru. Údaje o sekci je možné změnit po kliknutí na ikonu  ve sloupci Upravit.

Logická hodnota ve sloupci Zrušená udává dostupnost dané sekce v aplikaci Kontaktní centrum, přičemž sekce označené za zrušené se uživatelům v aplikaci nenabízejí. Pomocí ikony  ve sloupci Formulář lze do jednotlivých sekcí zařazovat kontaktní formuláře nebo je ze sekcí odebírat.

Vedle přiřazení kontaktního formuláře do některé z definovaných sekcí musí existovat i kontaktní centrum, které tento formulář využívá.

Správu dostupných kontaktních formulářů zajišťuje aplikace Správa formulářů kontaktního centra. Sekce bez přiřazených kontaktních formulářů a nastavené viditelnosti je možné odebrat jejich označením ve sloupci Ozn. a stisknutím tlačítka .

Pomocí ikony  ve sloupci Viditelnost je možné za pomocí kvalifikátorů nebo parafikátorů nastavit viditelnost kontaktní centrum!správa!viditelnost sekce pro různé skupiny osob. Viditelnost sekce je podmíněna také viditelností nadřízených sekcí. Úroveň bez nastavené viditelnosti nemá v hierarchii žádný vliv. Pokud žádná ze sekcí v hierarchii nemá nastavenou viditelnost, je sekce viditelná všem.