Správa historických absolventů

absolventi!správa historických

Aplikace Správa historických absolventů slouží k evidenci a správě historických absolventů, kteří úspěšně ukončili své studium a o nichž nejsou ještě vedeny podrobné studijní záznamy v AIS. Do aplikace mají přístup uživatelé s právem absolventi-h přiděleným na příslušný subjekt.

Po vstupu do aplikace je v úvodu zobrazen formulář pro dohledání historického absolventa. Hledat lze podle jména nebo přiděleného identifikačního čísla (ID). Po dohledání jsou zobrazeny evidované údaje o absolventovi a lze u něj provádět změny v evidenci o absolutoriu nebo odeslat e-mail.

Zaevidování nového historického absolventa

Pro založení historického absolventa je v aplikaci připraven formulář pro založení nové osoby - absolventa. Pokud byla osoba již dříve v AIS z libovolného důvodu zaevidována, ale není zaevidováno požadované absolutorium, zvolí se v poli Historický absolvent možnost je existující uživatel a pomocí vyhledávacího pole se dohledá příslušná osoba. Pokud osoba nebyla dosud v AIS evidována, zvolí se možnost bude nový uživatel a vyplní se základní údaje o osobě a její kontakty.

Ve druhé části formuláře se pak vyplní údaje o absolutoriu. Z nabídky se zvolí oblast působnosti absolventa, vyplní se datum nástupu do studia a datum absolutoria a doplní se údaje o studovaném programu. U absolventů před rokem 1990 se eviduje fakulta, obor a směr, u absolventů po roce 1990 včetně se eviduje fakulta, program a obor. Vyplněný formulář se odešle stisknutím tlačítka .

Nově evidovaným historickým absolventům je v AIS zakládán běžný uživatelský účet. Je tak možné jim zaslat přihlašovací údaje, díky nimž získají přístup do Osobní administrativy a následně tak mohou podat přihlášku do Klubu absolventů.