Absolvent

Absolvent

Absolvent je osoba, která úspěšně ukončila své studium na ŠAVŠ. Ukončením studia však nekončí platnost účtu v  AIS, absolventi mohou AIS nadále používat, a zůstat tak v kontaktu s ŠAVŠ a svými spolužáky.

Přístupové údaje do AIS zůstávají nezměněny, resp. login je nahrazen identifikačním číslem (ID) přiděleným na počátku studia.

Po ukončení studia AIS automaticky upraví role uživatele v systému a omezí přístup k vybraným aplikacím. Některé aplikace zcela vypne, některé mají zredukovanou funkci (jen pro čtení). Přístupné zůstávají aplikace portálu veřejných informací, některé studijní aplikace, komunikační nástroje atd. Přes Poštovní schránkuDokumentový server mohou být zasílány informace například ze studijního oddělení nebo z Klubu absolventů.

Klub absolventů

Cílem Klubu absolventů je udržet spojení vysoké školy se svými absolventy a nadále je informovat o dění na vysoké škole případně je zapojovat do akcí pořádanýchvysokou školou. Členství v Klubu absolventů je dobrovolné, přihlášení do Klubu absolventů je možné v aplikaci Registrace do Klubu absolventů. Po registraci je absolvent zařazen do příslušné sekce a třídy v závislosti na svém studiu, případně roku absolutoria. Registrovaným absolventům mohou správci Klubu absolventů a další oprávněné osoby rozesílat informace pomocí hromadných zpráv, zveřejňovat materiály v Dokumentovém serveru a elektronické ankety v ePrůzkumech nebo je jinak informovat o akcích vysoké školy.

Pro spuštění Klubu absolventů musí správce systému nakonfigurovat sekce a třídy, do kterých budou absolventi děleni. To nastavení provede v aplikaci Absolventi - správa sekcí, resp. Absolventi - správa dělení. Aplikace jsou dostupná na právo absolvent-a. Na základě těchto dělení jsou absolventi při registraci do Klubu absolventů rozdělování do skupin, se kterými lze pracovat v návazných aplikacích (pošta, dokumentový server, ePrůzkumy).

Doplňující aplikací je Evidence orgánů univerzity, kde je možné sestavit předsednictvo Klubu absolventů. Při zakládání orgánu se zvolí pracoviště (fakulta, vysoká škola) a typ orgánu Předsednictvo Klubu absolventů. Následně se k orgánu zaevidují členové. Ti pak získávají právo pro vkládání dokumentů do složek tříd vytvořených v Dokumentovém serveru příslušného pracoviště.

Součástí aplikací Klubu absolventů jsou i aplikace Správa čestných členůSpráva historických absolventů.