Rozvrhy dle studijních plánů

rozvrh!dle studijních plánů

Aplikace Rozvrhy dle studijních plánů umožňuje provádět kontrolu evidovaných rozvrhů podle studijních plánů. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním rozvrh-b.

Ve formuláři se zvolí omezující kritéria pro zobrazení seznamu studijních plánů a potvrdí se stisknutím tlačítka . Filtr Den v týdnuJazyk výuky akce nemá vliv na výpis seznamu studijních plánů, ovlivňuje až samotné zobrazení rozvrhu. Jazyk výuky se nastavuje pro každou rozvrhovou akci zvlášť.

Seznam studijních plánů vyhovujících zvoleným podmínkám je zobrazen v přehledové tabulce. Kliknutím na ikonu ve sloupci Vybrat se zobrazí všechny rozvrhové akce předmětů zařazených do zvoleného plánu pro dané období. V rozvrhu jsou zobrazeny pouze povinné a povinně volitelné předměty.