Seznam nezapsaných studentů

Aplikace Seznam nezapsaných studentů slouží ke kontrole studentů, kteří se při elektronických zápisech nezapsali do dalšího období studia nebo nepotvrdili změny v zápisech. Aplikace je přístupná uživatelům s právem stud-e.

Prostřednictvím formuláře v úvodu aplikce se nadefinují omezující kritéria seznamu studentů a zvolí se typ výpisu. Seznam studentů vyhovujících zadaným kritériím se zobrazí stisknutím tlačítka .

Nezapsaní studenti

Ve výpisu nezapsaní studenti jsou uvedeny informace o posledním období zápisu studenta a stavu, se kterým je v období zapsán, počet předmětů ukončených v aktuálním období, splnění podmínek pro zápis a případné chyby bránící zápisu. Přes ikonu ve sloupci Zapsat se zobrazí zápisový arch daného studenta v aplikaci Zápis, kde je možné studenta individuálně zapsat.

Uživatelům s oprávněním study-zapis-hrom je v aplikaci dostupná operace pro hromadný zápis vybraných studentů. Výběr studentů je možné provést individálně zatržením políčka ve sloupci Ozn., hromadně tlačítky /, nebo pomocí menu Výběr osob, ve kterém se zvolí vhodná varianta a použije tlačítko , resp. . Tlačítkem lze zaměnit původní výběr (označí se neoznačení a současně se odznačí označení).

Označené studenty lze hromadně zapsat tlačítkem , které je umístěno na konci seznamu. Pokud se mají studentům zapsat i předměty s nesplněnými prerekvizitami, pak se před zápisem zatrhne pole Zapsat i předměty s neplněnou prerekvizitou. Stejně jako v individuálním zápise studentů je i zde prováděna kontrola zaplacení školného. Student musí mít uhrazena všechna nezrušená rozhodnutí o financování.

Označeným studentům lze stisknutím tlačítka zaslat hromadnou e-mailovou zprávu, která má studenty upozornit, že neprovedli zápis a doporučit jim, aby se zapsali nebo v případě problémů se zápisem navštívili studijní oddělení. Rozeslání této zprávy má smysl v období, kdy jsou ještě spuštěny zápisy.

Studenti, kteří neprovedli změny v zápisech

Ve výpisu studenti, kteří neprovedli změny v zápisech se zobrazí seznam studentů, kteří se do dalšího semestru zapsali, následně provedli přípravu na změnu v zápisech, ale tu už nepotvrdili. Seznam zahrnuje i studenty, kteří mají jakýkoliv rozpor mezi zápisem a studovanými předměty v aktuálním období. Uživatele s oprávněním study-zapis-hrom mohou u vybraných studentů změny v zápise hromadně potvrdit tlačítkem . Tlačítkem je možné všem označeným studentů zaslat hromadnou e-mailovou zprávu např. s upozorněním na neprovedené změny v zápise.

Zapsaní studenti s nevybraným rozvrhem

Ve výpisu zapsaní studenti s nevybraným rozvrhem se zobrazí seznam studentů zapsaných do období, kteří mají v zapsaných předmětech nějaký předmět bez zvolené rozvrhové akce, přestože v rozvrhu odpovídající rozvrhová akce existuje. U každého studenta jsou ve sloupci Předměty vypsán kód předmětu a typ rozvrhové akce, u které není rozvrh zvolen. Přes ikonu ve sloupci Změny lze přejít do aplikace Změny v zápisech a rozvrhovou akci zde studentovi doplnit. Tlačítkem je možné všem označeným studentů zaslat hromadnou e-mailovou zprávu např. s upozorněním na nutnost výběru rozvrhové akce.

Do kontroly vstupují pouze řádně zapsané předměty v normálním způsobu studia (ne konzultační). Dále musí být založen rozvrh pro příslušnou formu studia s rozvrhovými akcemi předmětu v jazyce odpovídajícím jazyku studia předmětu a rozvrh musí být zveřejněn studentům.