Otázky posudků závěrečných prací

Aplikace Otázky posudků závěrečných prací slouží ke správě otázek (hledisek) používaných při hodnocení závěrečné práce vedoucím a oponentem v aplikaci Vkládání posudku závěrečné práce. Správu otázek mohou provádět uživatelé s oprávněním stud-e.

Otázky posudků se evidují pro každou fakultu a mohou být různé pro každé studijní období. Otázky mohou být rozlišeny podle typu posudku, tj. lze odlišit otázky pro vedoucího práce a pro oponenta. Uživatelům se pak nabízejí otázky podle jejich role v rámci závěrečné práce. Pro jednotlivé typy závěrečných prací lze připravit různé otázky.

Novou otázku je možné vložit pomocí formuláře v úvodu aplikace, kde se vloží znění otázky v mateřském a anglickém jazyce. V nabídce Typ posudku je možné určit, zda má být otázka určena pro posudek vedoucího, oponenta nebo pro oba (ponechá se volba nezadáno). Z nabídky Typ závěrečné práce je možné zvolit typ závěrečné práce, pro který je otázka určena. Pro obecné otázky použitelné u všech typů prací je možné pole nevyplňovat. Stisknutím tlačítka se otázka přidá do evidence a zobrazí se v seznamu evidovaných otázek v období.

Seznam evidovaných otázek je zobrazen v přehledová tabulce. Pomocí ikon ve sloupci Poř. je možné pořadí otázek měnit, čímž se zároveň určuje pořadí, v jakém budou otázky zobrazeny v aplikaci pro sestavení posudku práce. Prostřednictvím ikony ve sloupci Upravit lze zvolenou otázku editovat. Označené otázky je možné tlačítky pod seznamem odebrat nebo zkopírovat do jiného období.

Otázka uvedené v seznamu tučným písmem jsou aktuálně nabízeny v aplikaci pro sestavení posudků závěrečné práce.
Ze seznamu otázek se v aplikaci pro sestavení posudků nabízejí otázky odpovídající fakultě pracoviště, na kterém je práce vedena.