Doplnění studijního plánu studentům

registrace!doplnění studijního plánudoplnění studijních plánů

Aplikace Doplnění studijního plánu studentům umožňuje předregistrovat studentům povinné předměty pro následující studijní období. Studijní oddělení může tímto způsobem zajistit přednostní místo v předmětech studentům, kteří je mají v následujícím období ve studijním plánu jako povinné. Aplikace je přístupná uživatelům s oprávněním stud-e.

Doplněním studijního plánu jsou přidávány pouze předměty z povinných skupin! Studentům se nepřidávají předměty neúspěšně ukončené (ty si studenti mohou znovu zapsat, kdy chtějí) ani předměty z povinně volitelných skupin. Skladbu předregistrovaných předmětů si může student upravit, předměty odebírat nebo přidávat. Než však může k doplnění studijního plánu dojít, musí integrátor připravit katalog předmětů, sestavit skupiny předmětů, připravit a aktivovat studijní plány období, do kterého budou registrace probíhat.

Přidělení studijních plánů je nevratnou operací a provádí se před spuštěním registrací studentům. Doplnění studijního plánu je možné provést i po spuštění registrací studentům. Plán může být doplněn:

  • neregistrovaným studentům – doplnění se bude týkat pouze studentům, kteří nemají registrované žádné předměty;

  • všem studentům s aktivním studiem – předměty studijního plánu se doplní všem studentům. Pokud už studenti předmět zaregistrovaný mají, ponechá se jeho původní registrace (předmět se přeskočí).

Studentům, kteří si registraci předmětů provedli, se data nepřepíší. Dojde-li k chybné registraci předmětu, který nemá být například vyučován, je možné jej smazat přes aplikaci Zrušení předmětu. Integrátor by pak měl zajistit studentům vysvětlení, proč se takto stalo (většinou e-mailem).

Aplikace Doplnění studijního plánu studentům umožňuje provést testovací přidělení plánu, kdy se provedou všechny operace jako při skutečném přidělení studijního plánu, jen se studentům nepřidělí žádné předměty. Vypsány jsou však chyby a upozornění, týkající se přidělení studijních plánů všech evidovaných kombinací studijních programů, oborů a forem pro jednotlivá počáteční studijní období. Integrátor si tímto způsobem může provést kontrolu přípravy registrací a odstranit možné chyby.

Registrace studijních plánů je rozdělena podle počátečních období studijních plánů, u kterých jsou uvedeny počty studentů s nezaregistrovaným studijním plánem. Předregistraci je tak možné provést po částech. Jednotlivá počáteční období se označí a stisknutím tlačítka , resp. se spustí test registrace studijních plánů, resp. přidělení studijních plánů studentům označených období. Stejně jako u testu i u přidělení studijních plánů je vypsaná statistika výsledků provedené akce, tj. kolik nezaregistrovaných studentů má daný studijní plán přidělen a kolika studentům byl zaregistrován alespoň jeden předmět. Tato dvě čísla se mohou v rámci jednoho studijního plánu lišit, neboť někteří studenti mohou již mít všechny povinné předměty tohoto období odstudované.